Privaatsusavaldus-new

 

Teie isikuandmete kaitsmine on meile oluline. Selles privaatsusavalduses selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

1.Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Kui edastate meile oma isikuandmeid, võime neid töödelda allpool kirjeldatud eesmärkidel.

1.1    Päringutele vastamiseks või teiega suhtlemiseks

Töötleme teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole meie elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Töötleme teie nime, tiitlit, (ettevõtte) kontaktandmeid (sh teie e-posti aadressi, telefoninumbrit, ettevõtte nime) ja mis tahes muud teavet, mida te meie elektroonilise kontaktivormi avatud väljale sisestate.

Töötleme seda teavet teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

1.2      Uuringuteks ja teisteks (turunduse) teadaanneteks

Töötleme teie isikuandmeid, et saata teile uuringuid meie toodete ja teenuste kohta või turundusteadaandeid, et hoida teid kursis AkzoNobeli ürituste, eripakkumiste, toodete ja teenustega. Võime luua profiile ja analüüsida teie suhtlust meiega. Nii õpime tundma teie huvisid ja saame kohandada suhtlemist vastavalt teie isiklikele huvidele.

Töötleme teie nime, aadressi, sünnikuupäeva (kuid ainult juhul kui olete selle teabe meile vabatahtlikult edastanud), e-posti aadressi ja muid teemasid, mida võite olla meiega aktiivselt ja vabatahtlikult jaganud.

Töötleme seda teavet teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

1.3     Toodete ja teenuste arendamiseks ja parandamiseks

Töötleme koondatud isikuandmeid erinevatel AkzoNobeli ärilistel eesmärkidel, näiteks uute toodete ja teenuste arendamiseks, meie veebisaitide, rakenduste ja muude digitaalkanalite täiustamiseks või muutmiseks, kasutussuundumuste tuvastamiseks, reklaamkampaaniate tõhususe kindlakstegemiseks ning meie äritegevuste juhtimiseks ja laiendamiseks.

Võimaluse korral kasutame koondatud isikuandmeid. Mõnikord töötleme selliseid isikuandmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, IP aadress, sugu, elukoht ja sihtnumber ning mis tahes muud selles privaatsusavalduses nimetatud või muul viisil meile esitatud teavet.

Töötleme seda teavet õigustatud ärilistel eesmärkidel.

1.4     Rakenduse või veebisaidi tehniliseks ja funktsionaalseks haldamiseks

Meie teenuste kasutamisel võime teatud teavet automaatselt teie seadmest koguda. Töötleme teie isikuandmeid, et aidata teil hõlpsasti ja kiiresti teavet leida ning et täiustada selle veebisaidi, rakenduse ja muude digitaalsete kanalite juurdepääsu ja funktsionaalsust.

Meie automaatselt kogutav teave võib hõlmata teie IP-aadressi, seadme tüüpi, seadme kordumatut identifitseerimisnumbrit, veebibrauseri tüüpi, üldist geograafilist asukohta (nt riiki või linna) ja muud tehnilist teavet. Võime koguda teavet ka selle kohta, kuidas teie seade meie teenusega suhtleb, sealhulgas külastatud veebilehtede ja klõpsatud linkide kohta.

Selle teabe kogumine võimaldab meil paremini mõista meie teenuste kasutajaid, nende päritolu ja neid huvitavat sisu. Kasutame seda teavet ettevõttesiseseks analüüsimiseks oma teenuste kvaliteedi ja asjakohasuse parandamiseks, toodete ja teenuste täiustamiseks ning uute omaduste ja funktsioonide arendamiseks.

Töötleme seda teavet õigustatud ärilistel eesmärkidel, st selleks et paremini mõista, kuidas meie kliendid meie veebisaitidega suhtlevad.

1.5 Konto haldamiseks, kui meiega konto loote

Teie soovil saame luua teile isikliku konto, et ostuprotsess teie jaoks lihtsamaks muuta.

Võime töödelda teie nime, kehtivat e-posti aadressi ja mis tahes muud nõutud teavet. Töötleme ka teie kuvatavat nime, rolli ja sisselogimisandmeid.

Töötleme seda teavet teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

1.6 Teie tellimuse töötlemiseks ning klienditeeninduse ja -suhete haldamiseks, kui ostate meie veebipoest tooteid

Kasutame teie isikuandmeid teie ostu töötlemiseks, tellimuse edastamiseks, tellimuse oleku teavitamiseks ja teiega tehinguga seoses kontakteerumiseks.

Sel põhjusel töötleme teie nime ja füüsilist aadressi, kontaktandmeid (nagu telefoninumber või e-posti aadress), krediitkaardi andmeid või muu makseviisi teavet, mida töötleb PCI sertifitseeritud tarnija, teie nõusolekut meie tingimustega ja teavet selle kohta, kas soovite saada meie uudiskirja.Samuti töötleme teavet selle kohta, mida olete meilt ostnud ning registreerimissuhtluse teavet AkzoNobeli veebisaidi ja rakendustega (mille jaoks võime kasutada küpsiseid), teie ostuajaloo kohta nii veebis (kui lingite oma ostu oma profiiliga) kui ka ostukohas (kui teete sisseoste ostukohas).

Töötleme teie isikuandmeid teiega ostulepingu tegemiseks ja tellimuse teieni toimetamiseks.

1.7     Teie osalemise haldamiseks, kui osalete auhinnakonkurssidel, üritustel, võistlustel, sooduskampaaniates ja/või õnnemängudes

Teie nõusolekul saame saata teile kampaaniate e-kirju ning kutsuda teid osalema auhinnakonkurssidel, üritustel, võistlustel või õnnemängudes. Kui otsustate ühes sellises tegevuses osaleda, vajame selle korraldamiseks teie isikuandmeid.

Kui osalete mõnes sellises tegevuses, vajame teie isikuandmeid, et teid võidust teavitada, auhindu jagada ning mõõta auhinnakonkursside, ürituste, võistluste, sooduskampaaniate ja/või õnnemängude vastukaja.

Töötleme seda teavet teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

1.8     Seaduste ja juriidiliste kohustuste täitmiseks ning AkzoNobeli varade ja huvide kaitsmiseks

Töötleme teie isikuandmeid, nagu on asjakohane või vajalik (a) kehtivate seaduste alusel, sealhulgas seadused väljaspool teie elukohta ning näiteks vastaspoole hoolsuskohustust, rahapesu, terrorismi ja muude kuritegude rahastamist puudutavad seadused; (b) juriidiliste kohustuste täitmiseks; (c) teie elukohariigis ja väljaspool asuvate avalik-õiguslike ja valitsusasutuste taotlustele vastamiseks; (d) meie tingimuste ja muude kohaldatavate eeskirjade jõustamiseks; (e) oma tegevuse kaitsmiseks; (f) meie ja/või teie või teiste õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks; ning (g) selleks et võimaldada meil kasutada saadaolevaid õiguskaitsevahendeid või piirata kantavat kahju.

Kui see on nõutav, võime töödelda teie nime, kontaktandmeid, suhtlust AkzoNobeliga, meie toodete ja/või teenuste kasutamist ning mis tahes muud selles privaatsusavalduses nimetatud või muul viisil meile esitatud teavet, kui see on vajalik mõnel eelmises lõigus nimetatud eesmärgil.

Võime töödelda seda teavet õigustatud ärilistel eesmärkidel.    

Üldiselt kasutame teie isikuandmeid ainult selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel või eesmärkidel, mida selgitame teile isikuandmete kogumise ajal. Kuid võime teie isikuandmeid kasutada ka muudel eesmärkidel, mis ei vastandu teile avaldatud eesmärkidega, kui see on lubatud kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Kui esitate meile teavet kellegi teise kohta, veenduge, et teil oleks selle inimese luba seda teha eesmärkidel, mida on selles privaatsusavalduses kirjeldatud. Teise isikuga seotud isikuandmete esitamisel kinnitate, et teil on selleks teise isiku nõusolek või teil on õigus teise isiku nimel töötlemisega nõustuda (näiteks laste puhul, kelle suhtes teil on vanemlik vastutus).
 

2. Küpsised ja sarnane jälgimistehnoloogia

Kasutame küpsiseid ja sarnast jälgimistehnoloogiat, et koguda ja kasutada teie kohta isiklikku teavet, sealhulgas teie nõusolekul teile huvipõhiste reklaamide esitamiseks. Lisateavet selle kohta, miks ja millist tüüpi küpsiseid me kasutame ning selle kohta, kuidas küpsiseid hallata, leiate meie küpsiste avalduse alt.

3.   Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Võime avaldada teie isikuandmeid:

  • oma kontserni ettevõtetele ja kolmanda osapoole teenusepakkujatele, kes pakuvad meile andmetöötlusteenuseid (näiteks selleks et toetada meie teenuste edastamist, pakkuda teenuste funktsioone, aidata parandada meie teenuste turvalisust) või kes töötlevad isikuandmeid muudel selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel või eesmärkidel, mida selgitame teile isikuandmete kogumise ajal. Selleks et tagada, et teie isikuandmeid koheldakse kõrgetasemelise turvalisusega, rakendab AkzoNobel AkzoNobeli siduvaid ettevõttesiseseid eeskirju, mis tagavad, et iga AkzoNobeli juriidiline üksus rakendab isikuandmete suhtes samal tasemel kaitset. Samuti oleme kolmanda osapoole tarnijatega kokku leppinud tehnilistes, organisatsioonilistel ja lepingulistes meetmetes (andmetöötluslepingud), et tagada teie isikuandmete töötlemine vaid ülaltoodud eesmärkidel ja andmeturve;
  • mis tahes pädevale õiguskaitseasutusele, reguleerivale asutusele, valitsusasutusele, kohtule või muule kolmandale osapoolele, kui leiame, et avalikustamine on vajalik: (i) kooskõlas kohaldatava seaduse või määrusega; (ii) oma juriidiliste õiguste kasutamiseks, omandamiseks või kaitsmiseks; või (iii) teie või mõne teise isiku eluliste huvide kaitseks;
  • tegelikule või potentsiaalsele ostjale (ning nende esindajatele ja konsultantidele) seoses meie ettevõtte mis tahes osa tegeliku või kavandatava ostu, ühinemise või omandamisega, tingimusel et teavitame ostjat, et ta peab kasutama teie isikuandmeid ainult selles privaatsusavalduses mainitud eesmärkidel; ja
  • teistele isikutele, kui olete nõustunud või andnud meile või meie tarnijatele nõusoleku või korralduse seda teha.

4. Kus me teie isikuandmeid talletame?

Teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda muudes riikides peale teie elukohariigi. Nende riikide andmekaitseseadused võivad erineda teie riigi seadustest (ning mõnel juhul ei pruugi need pakkuda samal tasemel kaitset).

Meie serverid asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas, kuigi meie kontserni ettevõtted ja kolmandate osapoolte tarnijad tegutsevad üle maailma. See tähendab, et teie isikuandmete kogumisel võime neid järgmise paragrahviga kooskõlas töödelda kõikides nendes riikides.

Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides ei ole alati tugevaid andmekaitseseaduseid. Kuid me rakendame alati meetmeid tagamaks, et kolmandad osapooled kasutavad teie teavet kooskõlas sellele poliitikaga ning et me järgime teie teabe piisava kaitse tagamiseks kohaldatavaid õiguslikke nõudeid. Tagame, et teie andmete teise riiki edastamisel on need endiselt piisavat kaitstud AkzoNobeli enda klientide, tarnijate ja äripartnerite andmekaitse-eeskirjade või kolmandate osapooltega sõlmitud lepingute kaudu. See võib hõlmata Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimuste rakendamist isikuandmete edastamisele, mis nõuab andmete saajalt töödeldavate isikuandmete kaitset kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitseseadusega.

Samuti võime edastada või avaldada teie isikuandmeid meie kolmandate osapoolte tarnijatele, ekspertnõustajatele ja teistele isikutele, kui peame seda teenuste ja meie äritegevuse haldamiseks vajalikuks.

5. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kasutame teie kohta kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Kasutatavad meetmed on mõeldud tagama teie isikuandmete töötlemise riskile vastava turvataseme.

Oleme rakendanud turvapoliitika, mis kaitseb volitamata juurdepääsu eest. Meie turvalistel lehtedel olevad andmed on SSL-tehnoloogia abil krüpteeritud. Teie veebibrauser võib kuvada (ja peaksite kontrollima), et leht on turvaline. Võimalik, et saate veebibrauseri seadistada nii, et see edastaks hoiatusteate, kui avate esmakordselt saidi turvalise lehe.

Kõik teie andmed on neid internetis edastades alati krüpteeritud. SSL on eritarkvara, mis krüptib automaatselt kõik meie turvalistel lehtedel saadetud andmed. Seejärel loeb meie server privaatvõtme abil andmeid. See tähendab, et teie isikuandmeid, olgu need deebet- või krediitkaardi andmed või mis tahes muud isikuandmed, muudetakse koodiks, mida saab dekodeerida ainult privaatvõtme või parooliga. Kõik teenuste osad, mis nõuavad teilt isikuandmete sisestamist, on turvalised.

Kui oleme andnud teile (või kui olete valinud) kasutajavolitused, mis võimaldavad teil pääseda meie teenuste teatud osade juurde (nagu kasutajanimed ja paroolid), vastutate te ise nende konfidentsiaalsena hoidmise eest.

Teabe edastamine interneti kaudu ei ole täiesti turvaline. Kuigi teeme teie isikuandmete kaitsmiseks kõik, mida realistlikult suudame, ei saa me tagada veebis avaldatavate isikuandmete täielikku turvalisust. Nõustute internetikasutusega kaasnevate julgeolekumõjutustega ja me ei vastuta mis tahes turvarikkumiste eest, välja arvatud juhul, kui oleme rikkunud kohaldatavaid seaduseid ning ka siis ainult asjakohastes tingimustes sätestatud piiranguteni.

6. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie kohta kogutavaid isikuandmeid, kui meil on selleks pidev õigustatud vajadus (näiteks soovitud teenuse pakkumiseks või kohaldatavate õigus-, maksu- või raamatupidamisnõuete täitmiseks).

Kui meil ei ole teie isikuandmete töötlemiseks pidevat õigustatud ärivajadust, kustutame teie isikuandmed ära või teeme need anonüümseks, või kui see ei ole võimalik (näiteks seetõttu, et teie isikuandmed on salvestatud varuarhiividesse), siis talletame teie isikuandmeid turvaliselt ja eraldame need mis tahes edasisest töötlemisest, kuni kustutamine on võimalik.

7. Milliseid taotluseid saate oma isikuandmete osas esitada?

Teil on oma isikuandmete osas järgmised õigused.

  • Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, värskendada või taotleda nende kustutamist. Lisaks saate vaidlustada oma isikuandmete töötlemise, taotleda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist või teisaldatavust. Nende õiguste teostamiseks pöörduge meie poole allpool esitatud kontaktandmete abil.
  • Teil on igal ajal õigus loobuda meie saadetavatest turundusteadaannetest. Selle õiguse kasutamiseks klõpsake meie saadetavates e-kirjades olevat tellimuse tühistamise või loobumise linki. Muudest turundusvormidest loobumiseks pöörduge meie poole allpool esitatud kontaktandmete abil.
  • Samuti, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, saate selle igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise seaduslikkust ega teie isikuandmete töötlemist, mis põhineb muudel seaduslikel töötlemise alustel kui nõusolek.
  • Kuigi me eelistaksime, et pöörduksite kaebuste puhul kõigepealt meie poole, on teil õigus oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Lisateabe saamiseks pöörduge Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Vastame kõigile andmekaitseõiguse kasutamise taotlustele vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele.

8. Lingid teistele veebisaitidele ja sotsiaalmeediale

Meie teenused võivad sisaldada linke meie partnervõrkude, reklaamipartnerite, tütarettevõtete ja meie kontserni liikmete teenustele ja teenustelt. Nende linkide külastamisel pange tähele, et neil peab olema oma privaatsuspoliitika/kasutustingimused ning me ei võta nende eest mingit vastutust ega kohustust. Enne neile isikuandmete edastamist lugege nende privaatsusteatiseid.

Samuti pakume teile võimalust luua meie juures konto läbi teie suhtlusvõrgustiku (nt Facebook). Sellega säästate konto loomisele kuluvat aega, kuna teie sisselogimise üksikasjad imporditakse suhtlusvõrgustiku kontost. Juhime teie tähelepanu järgmisele asjaolule: kui te kasutate niisugust „suhtlusvõrgustiku kaudu sisselogimist“, võime me saada suhtlusvõrgustiku kaudu teatud teavet, nagu teie nimi, vanus, asukoht, eelistused, tegevusala, ja muu teie avalikus profiilis sisalduv teave. Seda teavet me ei nõua, vaid saame selle suhtlusvõrgustikult läbi suhtlusvõrgustiku kaudu sisselogimise võimaluse kasutamise. Kui kasutate suhtlusvõrgustiku kaudu sisselogimise võimalust, impordime me ainult teabe, mis on vajalik teie konto loomiseks meie juures ja kustutame muu teabe, mille läbi suhtlusvõrgustiku saame. Peale konto loomist on teil võimalik oma kontot täiendada teabega, mida soovite meiega jagada.

9. Kas alla 16-aastased isikud võivad anda isikuandmeid?

Alla 16-aastased isikud võivad meile isikuandmeid edastada, kui neil on ühe oma vanema või seadusliku esindaja, kes on Privaatsusavalduse läbi lugenud, kirjalik luba.

10. Kuidas meiega ühendust võtta
Kui teil on mis tahes küsimusi või muresid oma isikuandmete kasutamise kohta, võtke meiega ühendust järgmiste kontaktandmete kaudu:

E-posti aadress: info.ee@akzonobel.com;pinotex.ee@akzonobel.com
(+)3726305299

Meie kontaktvorm: https://www.pinotex.ee/et/kontaktteave

E-posti aadress: Ettevõtte eraelu puutumatuse ametnik

Akzo Nobel N.V.

AkzoNobel Centre

Christian Neefestraat 2     

1077 WW Amsterdam       

Madalmaad

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Akzo Nobel Baltics AS